MDP – Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza

Na tej stronie można zobaczyć, co nowego słychać u naszych młodych adeptów pożarnictwa. Serdecznie zapraszamy do wstąpienia w nasze szeregi.

 

Skład Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej w Margoninie:

 

  1. Martyna Piasecka,
  2. Sandra Stachowiak,
  3. Alicja Hermaszewska,
  4. Jakub Hermaszewski,
  5. Jakub Niespodziany,

 


 Aktualności z działalności Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej dostępne są pod poniższym linkiem:

 

http://ospmargonin.org/?cat=12

 


Dnia 16.08.2014 roku w naszej jednostce odbyły się kolejne ćwiczenia mające na celu udoskonalenie wiedzy oraz umiejętności przez sekcje Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej.
Tematem ćwiczeń były zagadnienia dotyczące prowadzenia działań gaśniczych w pomieszczeniach zamkniętych ”pożary wewnętrzne”, sprzęt ochrony dróg oddechowych jaki stosowany jest w straży pożarnej oraz ćwiczenia praktyczne w budynku. Na samym początku omówiliśmy podstawowe informacje dotyczące budowy, typów oraz elementów sprzętu ochrony dróg oddechowych jaki stosujemy w działaniach. Następnie skupiliśmy się na omówieniu podstawowych zasadach BHP stosowanych podczas działań gaśniczych oraz podczas użytkowania sprzętu ODO. Po krótkiej teorii młodzi adepci poćwiczyli ubieranie danego sprzętu z całym ekwipunkiem z zachowaniem danych zasad BHP. W międzyczasie gdy sekcja ćwiczyła dane czynności , zostają przygotowane pomieszczenia do części praktycznej. Sekcja została podzielona na 3 roty gaśnicze i każda z nich miała swoje zadania do wykonania. Scenariusz części praktycznej zakładał ,,pożar w budynku produkcyjnym , w środku mogą znajdować się osoby … ”

Więcej informacji:   http://ospmargonin.org/?p=2007


Dnia 15.03.2014 roku, w Komendzie Powiatowej PSP w Chodzieży odbył się powiatowy etap Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej. W zmaganiach udział wzięli również uczestnicy z gminy Margonin, członkowie Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej OSP Margonin w składzie Karolina Budna (zwyciężczyni etapu miejskiego w Chodzieży), Weronika Augustyniak, Szymon Budny, Jakub Hermaszewski i Adam Woźniak, którzy zakwalifikowali się w eliminacjach gminnych. Turniej składał się z dwóch części. Pierwsza część turnieju składała się z testu, w którym uczestniczyli zmagali się odpowiedzią na pytania testowe. Po tym etapie zostali wyłonieni finaliści, którzy zmierzyli się z zestawami pytań, na które odpowiadali ustnie. Każdy zestaw składał się z 5 pytań.
Z ogromną radością oznajmiamy, że w grupie gimnazjalnej zwyciężył Jakub Hermaszewski, który będzie reprezentował powiat w etapie wojewódzkim.
Również pozostali członkowie naszej MDP zajęli wysokie miejsca w klasyfikacji generalnej (drugie miejsce Karolina Budna, czwarte miejsce Szymon Budny w grupie ponadgimnazjalnej)
Na zakończenie zostały wręczone nagrody dla zwycięzców, oraz dyplomy i upominki dla wszystkich uczestników.

Gratulujemy wszystkim uczestnikom z naszej jednostki za zaangażowanie, poświęcenie oraz za godne reprezentowanie na etapie powiatowym, a Jakubowi życzymy powodzenia i jak najlepszego miejsca w etapie wojewódzkim OTWP.

Tekst: Rafał Heimann.


08.03.2014r. W sali MGOK w Margoninie odbyły się Eliminacje Gminne Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom” . W tych eliminacjach wzięło udział 10 osób w dwóch kategoriach wiekowych: Gimnazjum oraz Szkoła Ponadgimnazjalna. Uczestniczy mieli do rozwiązania test składający się z 25 pytań dotyczących wiedzy pożarniczej , pierwszej pomocy oraz historii naszej jednostki. Po sprawdzeniu wszystkich testów wyłoniliśmy zwycięzców w poszczególnych grupach:

Grupa Gimnazjum
I miejsce: Jakub Hermaszewski
II miejsce: Adam Woźniak

Grupa Szkoły Ponadgimnazjalna
I miejsce: Karolina Budna
II miejsce: Szymon Budny
III miejsce: Weronika Augustyniak

Wyżej wymienieni uczestnicy będę reprezentować naszą Gminę w Eliminacjach Powiatowych , które odbędą się 15 marca. Na koniec komisja turnieju wraz z Komendantem Miejsko -Gminnym ZOSP w Margoninie Dh. Bartoszem Burzyńskim wręczyła zwycięzcom oraz wszystkim uczestnikom drobne upominki za udział w turnieju. Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy i życzymy powodzenia w dalszych etapach!!!! .

Tekst : Filip Hermaszewski


Dnia 27.04.2012 roku odbyło się kolejne spotkanie margonińskiej MDP. Piątkowe spotkanie podzielone było na 3 części. Pierwsza część składała się z powtórzenia dotychczasowo zdobytej wiedzy. Młodzi adepci musieli wykazać się znajomością sprzętu oraz wyposażeniem wozów bojowych poprzez udzielenie odpowiedzi na wylosowane pytania.

Druga część polegała na rozwinięciu linii głównej oraz linii gaśniczej od wozu bojowego. Trzecim, i ostatnim elementem spotkania było zaznajomienie się ze sprzętem ratownictwa medycznego (torba PSP R1 wraz z wyposażeniem, deska ortopedyczna, szyny Kramera) oraz ćwiczenie resuscytacji krążeniowo â?? oddechowej na fantomie. Na koniec zajęć ustalono termin praktycznych ćwiczeń bojowych w terenie. Podsumowanie zdobytej wiedzy z zakresu prowadzenia działań gaśniczych odbędzie się 11.05.2012.
Tekst:Rafał Heimann.


Od 15.02.2012 roku, w margonińskiej jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej rozpoczęły się spotkania Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej. Na początku młodzi adepci sztuki pożarniczej zapoznali się z podstawowymi zagadnieniami związanymi z działalnością jednostek OSP. Już podczas pierwszego spotkania uczestnicy szkolenia mieli okazję od środka zobaczyć jak wygląda wyjazd alarmowy do zdarzenia, gdyż szkolenie zostało przerwane alarmem.Na kolejnym spotkaniu uczestnicy zajęć zapoznali się z wężami, armaturą wodną oraz jej zastosowaniem w praktyce. Wśród wszystkich obecnych osób widać było duże zaangażowanie. Obecnie margonińska MDP liczy 6 osób, do których należą: Budny Szymon, Hajduk Kacper, Hermaszewski Jakub, Michalska Malwina, Szlichting Kamil i Żelek Jakub. Prowadzącymi zajęcia są Hermaszewski Filip, Mordyl Marta i Heimann Rafał. Mamy nadzieję, że jest to dopiero początek tworzenia MDP i uda się nam zainteresować większą grupę młodych ludzi. Zapraszamy wszystkich chętnych, którzy są zainteresowani działalnością w ramach Ochotniczej Straży Pożarnej oraz wszystkich tych, którzy są gotowi nieść bezinteresowną pomoc innym ludziom.
Tekst: Rafał Heimann

Komentowanie wyłączone.