Statystyki

„Bogu na chwałę, ludziom na ratunek”

Interwencje w 2018 r.

Pożary : 29

Miejscowe Zagrożenia : 79

Fałszywe Alarmy : 3

Ćwiczenia: 7

RAZEM : 118

Liczba wyjazdów poszczególnych wozów bojowych do interwencji w 2018 roku:
GBA 2,5/16 Man TGM 13.290 – 110 wyjazdów,
GBA 2,5/16 Star 244 – 4 wyjazdy,

Interwencje w 2017 r.

Pożary : 14

Miejscowe Zagrożenia : 57

Fałszywe Alarmy : 0

Ćwiczenia: 0

RAZEM : 71

(Stan na dzień 31.12.2017)

 Styczeń – 5 interwencji,

Luty – 8 interwencji,

Marzec – 3 interwencje

Kwiecień – 2 interwencje,

Maj – 3 interwencje,

Czerwiec – 0 interwencji,

Lipiec – 15 interwencji,

Sierpień – 12 interwencji,

Wrzesień – 3 interwencje,

Październik – 8 interwencji,

Listopad – 2 interwencje,

Grudzień – 5 interwencji,

 

Liczba wyjazdów poszczególnych wozów bojowych do interwencji w 2017 roku:

GBA 2,5/16 Man TGM 13.290 – 71 wyjazdów,
GBA/Rt 2,5/16 Star 244 – 5 wyjazdów,
Pożary wg rodzaju:
 • pożar budynków – 5 interwencji,
 • pożar sadzy w kominie – 4 interwencje,
 • pożar śmieci – 1 interwencja,
 • pożar ścierniska – 1 interwencja,
 • pożar pojazdów – 3 interwencje,
Miejscowe zagrożenia wg rodzaju zagrożenia:
 • wypadek komunikacyjny – 15 interwencji,
 • powalone konary drzew – 15 interwencji,
 • udzielanie KPP – 1 interwencja,
 • pomoc ZRM – 4 interwencje,
 • zalanie – 2 interwencja,
 • owady błonkoskrzydłe – 13 interwencji,
 • inne – 7 interwencji,

Liczba wyjazdów poza teren gminy – 4 interwencje:

gm Chodzież – 3 interwencje,

gm Budzyń – 2 interwencje,

 


 

Interwencje w 2016 r.

Pożary : 19

Miejscowe Zagrożenia : 81

Fałszywe Alarmy : 0

Ćwiczenia: 8

RAZEM : 100

(Stan na dzień 28.12.2016)

 Styczeń – 9 interwencji,

Luty – 4 interwencje,

Marzec – 3 interwencje,

Kwiecień – 4 interwencje,

Maj – 12 interwencji,

Czerwic – 7 interwencji,

Lipiec -22 interwencje,

Sierpień – 13 interwencji,

Wrzesień – 7 interwencji,

Październik – 10 interwencji,

Listopad – 3 interwencje,

Grudzień – 6 interwencji,

Liczba wyjazdów poszczególnych wozów bojowych do interwencji w 2016 roku:

GBA 2,5/16 Man TGM 13.290 – 93 wyjazdy,
GBA/Rt 2,5/16 Star 244 – 13 wyjazdy,
Pożary wg rodzaju:
 • pożar sadzy w kominie – 3 interwencje,
 • pożar budynków – 7 interwencje,
 • pożary nieużytków – 3 interwencje,
 • pożar słomy/ścierniska – 3 interwencje,
 • pożar lasu – 1 interwencja,
 • inne – 2 interwencje,
Miejscowe zagrożenia wg rodzaju zagrożenia:
 • wypadek komunikacyjny – 15 interwencji,
 • wypompowywanie wody – 11 interwencji,
 • udzielanie KPP – 1 interwencja,
 • powalone drzewo -11 interwencji,
 • silne wiatry – 5 interwencji,
 • poszukiwanie osoby zaginionej – 3 interwencje,
 • podtrucie tlenkiem węgla – 2 interwencje,
 • pomoc ZRM – 1 interwencja,
 • pomoc Policji – 1 interwencja,
 • owady błonkoskrzydłe – 21 interwencji,
 • zabezpieczenie imprez masowych – 1 interwencja,
 • zabezpieczenie rejonu – 1 interwencja,
 • inne – 8 interwencji,
Fałszywe alarmy:
 • w dobrej wierze – 0 interwencji,
 • złośliwe – 0 interwencji,
 • z instalacji wykrywania – 0 interwencji,

 

Liczba wyjazdów poza teren gminy – 8 interwencji:

gm Szamocin – 5 interwencji,

gm Chodzież – 3 interwencje,

gm Wągrowiec – 1 interwencja,

 


 

Interwencje w 2015r.

Pożary : 31

Miejscowe Zagrożenia : 62

Fałszywe Alarmy : 2

 

RAZEM : 95

(Stan na dzień 31.12.2015)

 Styczeń – 14 interwencji,

Luty – 2 interwencje,

Marzec – 1 interwencja,

Kwiecień – 2 interwencje,

Maj – 2 interwencje,

Czerwiec – 13 interwencji,

Lipiec – 18 interwencji,

Sierpień – 20 interwencji,

Wrzesień – 6 interwencji,

Październik – 9 interwencji,

Listopad – 4 interwencje,

Grudzień – 4 interwencje,

Liczba wyjazdów poszczególnych wozów bojowych do interwencji w 2015 roku:

GBA 2,5/16 Man TGM 13.290 – 92 wyjazdy,
GBA/Rt 2,5/16 Star 244 – 14 wyjazdów,

Pożary wg rodzaju obiektów:
 •  Obiektów mieszkalnych – 6 interwencji,
 •  Pojazdów – 1 interwencja,
 •  Upraw: 24 interwencji, w tym:
 1. Stogów – 6 interwencji,
 2. Zboża/słomy/ściernisk – 5 interwencji,
 3. Nieużytków/traw – 5 interwencji,
 4. Lasów – 8 interwencji,
Miejscowe zagrożenia wg rodzaju zagrożenia:
 • Silne wiatry,burze – 10 interwencji,
 • W komunikacji drogowej – 21 interwencji,
 • Na obszarach wodnych – 1 interwencja,
 • Podtrucie tlenkiem węgla – 1 interwencja,
 • Owady błonkoskrzydłe – 18 interwencji,
 • Awaria transformatora/uszkodzone linie energetyczne – 1 interwencja,
 • Wypompowywanie wody – 3 interwencje,
 • Zabezpieczenie imprez masowych – 4 interwencje,
 • Poszukiwanie osoby zaginionej – 2 interwencje,
 • Pomoc zwierzętom – 1 interwencja,
Fałszywe alarmy:
 • w dobrej wierze – 1 interwencja,
 • złośliwe – 0 interwencji,
 • z instalacji wykrywania – 1 interwencja,
Ćwiczenia zorganizowane przez KP PSP w Chodzieży – 3 razy.
Próbne ewakuacje przeprowadzone wraz z KP PSP w Chodzieży – 1 raz.

Liczba wyjazdów poza teren gminy – 12 interwencji:

gm Budzyń – 2 interwencje,

gm Chodzież – 4 interwencje,

gm Gołańcz (powiat wągrowiecki) – 1 interwencja,

gm Rogoźno (powiat obornicki) – 1 interwencja,

gm Szamocin – 4 interwencje,

 

Komentowanie wyłączone.