Historia OSP w Margoninie

Lata 1909 – 1945

Historia straży pożarnej w Margoninie sięga początków XX wieku, kiedy miasto wchodziło w skład Cesarstwa Niemieckiego. Z inicjatywy sekretarza sądowego Karola Jordana w sobotę 8 sierpnia 1908 r. w lokalu Augusta Franke mieszczącym się w Rynku, powołano straż ogniową. W zebraniu założycielskim uczestniczyło 28 obywateli miasta (16 Niemców i 12 Polaków). W skład zarządu weszl Niemcy: Karol jordan, Otto Bartz, Wilhelm Letzchen, Franz Franstadt, oraz Polak Roman Neumann. Prezesem wybrano Karola Jordana.Historia Ochotniczej Straży Pożarnej w Margoninie

Lata 1945 – 1989

Reaktywowanie ochotniczej straży pożarnej nastąpiło 18 marca 1945 r. Na zebraniu zorganizowanym przez Józefa Duczmala, Stanisława Jodę i Juliana Wendlanda, w którym uczestniczył burmistrz Kazimierz Szwarczewski, dokonano wyboru władz organizacji: Prezesem został sekretarz sądowy Józef Duczmal, a w skład zarządu weszli Julian Wendland, Stanisław Joda, Marian Janiszewski, Józef Lisicki, Ludwik Kędziora, Józef Wesołowski i Roman Pawlak. W maju nastąpiły zmiany w zarządzie. Odeszli do innych ważnych zadań Marian Janiszewski, Ludwik Kędziora i Józef Wesołowski, a zastąpili ich Antoni Gendera, Franciszek Komorowski i Franciszek Struta.

Lata 1990 – 2000

Na fali zmian zachodzących w Polsce na początku lat dziewięćdziesiątych Ochotnicza Straż Pożarna w Margoninie uzyskuje osobowość prawną i zostaje zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Poznaniu jako stowarzyszenie.
Dnia 10 sierpnia 1992 r. wybuchł największy jak do tej pory pożar w województwie pilskim. Paliło się 6000 ha kompleksu leśnego Nadleśnictwa w Potrzebowie na terenie Puszczy Noteckiej. Za likwidację skutków tego pożaru Komendant Zdzisław Rybowiak oraz czterech strażaków z Margonina otrzymało Złote Medale ”Za zasługi dla pożarnictwa”.
Na początku stycznia 1995 r. jednostka OSP Margonin jako jedna z pierwszych w kraju została włączona w Krajowy System Ratownictwa. Spełniając wszystkie kryteria związane z wyposażeniem i przygotowaniem strażaków stała się jednostką przygotowaną do zadań specjalnych na wypadek klęsk żywiołowych . Od tego czasu strażacy margonińscy niosą pomoc medyczno techniczną oraz likwidują skutki wypadków drogowych. W ciągu roku straż wzywana jest do około 50 tego typu akcji.
W ostatnich latach liczba pożarów na naszym terenie ustabilizowała się na poziomie około 30 rocznie. Do najgłośniejszych pożarów w latach dziewiędziesiątych należy zaliczyć pożar USC w Margoninie, stolarnia Parkiet-Polu, zabudowania gospodarcze w Dębińcu, chlewnie w Lipinach i Margońskiej Wsi, domy mieszkalne w Lipinach i Margoninie, stodoła w Karolince oraz las koło wsi Tereska.
Straż margonińska wiele razy wyjeżdżała do akcji poza teren gminy. Gaszono las i nasyp kolejowy w Budzyniu, gospodarstwo rolne w Heliodorowie, lakiernie w Szamocinie oraz budynki gospodarcze we wsi Lipa Nowy Dwór. Wypompowano także wodę z zalanych domów i piwnic w Pile.
W 1997 r. czasie klęski powodzi strażacy z Margonina organizowali pomoc dla powodzian z gminy Wińsko w woj. Wrocławskim, zawożąc dary od naszych mieszkańców.
Wielkie wyróżnienie spotkało naszych strażaków w czasie jednej z Pielgrzymek Papieża Jana Pawła II do kraju. Organizatorzy poznańskiej wizyty Papieża zaprosili jednostkę OSP z Margonina do zabezpieczenia trasy przejazdu z lotniska Ławica do Centrum Poznania. W dniu 7 czerwca 1997 r. 9-cio osobowa drużyna z Margonina pełniła służbę przy Lotnisku Ławica.
W 1998 r. margonińska Ochotnicza Straż Pożarna obchodziła 90 lecie swego istnienia. W jej szeregach było 46 druhów, 4 druhny oraz 8 harcerzy starszych z Drużyny Specjalistycznej Ratownictwa Medyczno Technicznego. Przy OSP działał także Klub Radiowy ”Ognik” kierowany przez druha Bogdana Janickiego. Sześciu strażaków margonińskich posiadało wówczas 50 letni staż w szeregach organizacji, byli: Henryk Pieczyński, Edmund Grela, Alojzy Hofman, Stanisław Kurliński, Edmund Ludwikowski, Paweł Rehbein oraz Leon Suwalski. W uznaniu szczególnych zasług dla rozwoju i umacniania Związku Prezydium Zarządu Głównego Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej nadało jednostce margonińskiej Medal Honorowy im. Bolesława Chomicza.

Lata 2001 – 2010

W XXI wieku margonińska straż pożarna weszła z nowymi zadaniami, wzbogacona o dwa samochody bojowe otrzymane z Państwowej Straży Pożarnej z Chodzieży: Star 244 i Tarpan Honker. Dzięki dotacjom z Urzędu Miasta i Gminy, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Zarządu Województwa Wielkopolskiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych margonińscy strażacy są dobrze wyszkoleni i wyposażeni. Miarą ich przygotowania bojowego są ćwiczenia i akcje bojowe. Mieszkańcy Margonina mogli zobaczyć pokaz umiejętności ratowniczych i współdziałania z innymi jednostkami ratowniczymi w trakcie ćwiczeń na margonińskim Rynku 20 mają 2006 r. W ćwiczeniach tych uczestniczyły jednostki ratownicze z powiatów chodzieskiego i wągrowieckiego. W ostatnich latach liczba wyjazdów do akcji bojowych wynosiła około 100 rocznie. Przede wszystkim są to wyjazdy do zdarzeń drogowych około 50 rocznie, następnie pożary 30 rocznie, pozostałe wyjazdy to inne zdarzenia, jak wypompowanie wody po ulewach, usuwanie przewróconych przez wichury drzew z dróg, usuwanie gniazd os, szerszeni i inne. Zdarzało się też, że samochody straży pełniły rolę karetek pogotowia ratunkowego.
Margonińscy druhowie zgodnie ze swym zawołaniem ”Bogu na chwałę bliźniemu na ratunek” biorą udział w świętach i uroczystościach o charakterze religijnym. Strażacy uczestniczą w drodze kryzysowej i w procesji Bożego Ciała. Co roku na Boże Narodzenie stawiają przed kościołem parafialnym szopkę betlejemską.
Jednostka OSP Margonin skupia w swoich szeregach druhów z Radwanek i Próchnowa, którzy funkcjonują w strukturach naszej jednostki. W styczniu 2008 r. w ramach margonińskiej OSP utworzona została Jednostka Operacyjno Techniczna. Skupia ono 32 strażaków, którzy są przygotowani do wykonania zadań bojowych. Jednostka w 2010 dysponowała czterema samochodami bojowymi: GBA Star 244 oraz GCBA Jelcz stacjonujący w Margoninie, GLBA Iveco stacjonujący w Próchnowie i SLOp Tarpan Honker stacjonujący w Radwankach.
W roku 100-lecia swego istnienia Ochotnicza Straż Pożarna w Margoninie liczy 100 członków w tym 12 kobiet.
W 2010 roku dzięki dotacji z Urzędu Miasta i Gminy Margonin oraz dofinansowaniu ze środków Unijnych zakupiono średni wóz ratowniczo – gaśniczy GBA 2,5/16 MAN TGM 13.290, który zastąpił wysłużonego Jelcza GCBA.

Lata 2011 –

W 2013 roku również dzięki dotacjom z Unii Europejskiej oraz Urzędu Miasta i Gminy Margonin dokonano zakupu lekkiego wozu ratowniczo – gaśniczego GLBM 0,2/40 Ford Transit, który trafił do jednostki zamiejscowej w Próchnowie zastępując GLBA 0,9 Iveco który trafił do Radwanek zastępując wóz SLOp Tarpan Honker, który został przekazany do Magazynu Wystawowego Polskiej Motoryzacji w Kąkolewicach.
Podczas zebrania sprawozdawczego 16.02.2014 roku podziękowano oraz wręczono pamiątkowy prezent naszemu wieloletniemu druhowi Prezesowi, Panu Wojciechowi Burzyńskiemu, który zrezygnował z pełnionej funkcji z przyczyn osobistych. Podziękowano za wkład pracy, zaangażowanie oraz kierowanie jednostką przez długie lata.
Nowym prezesem  wybranym na zebraniu sprawozdawczym został druh Marek Żelek. W grudniu 2015 roku,  druhowie z Radwanek otrzymali nowy lekki wóz ratowniczo – gaśniczy GLBM 0,2/40 Ford Transit, który zastąpił wysłużone Iveco GLBA 0,9.

 

Komentowanie wyłączone.