GÓRA

31.03.2019 r. Zebranie sprawozdawcze za rok 2018.

Dnia 31.03.2019 roku, w sali Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury odbyło się zebranie sprawozdawcze Ochotniczej Straży Pożarnej w Margoninie za rok 2018. Z pośród zaproszonych gości na zebranie przybył Burmistrz Miasta i Gminy Margonin Pan Janusz Piechocki oraz zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Chodzieży, st. kpt. mgr inż Leszek Naranowicz. Druh Bartosz Burzyński przedstawił sprawozdanie z działalności OSP Margonin za 2018 rok. Nasza jednostka w ubiegłym roku brała udział w 108 zdarzeniach, z czego pożary stanowiły 29 interwencji. W usuwaniu miejscowych zagrożeń uczestniczyliśmy 77 razy oraz 2 zgłoszenie odnotowano jako fałszywe alarmy. Jednostka również uczestniczyła w 11 ćwiczeniach. Przedstawiono również sprawozdanie z działalności jednostki, sprawozdanie finansowe za ubiegły rok oraz protokół pokontrolny Komisji Rewizyjnej z wnioskiem o udzielenie absolutorium, które zostało jednogłośnie udzielone zarządowi. W zeszłym roku nasza jednostka obchodziła dwa duże wydarzenia: obchody 110 lecia istnienia jednostki oraz zakup nowego ciężkiego wozu bojowego GCBA 6/40 sfinansowanego przez Urząd Miasta i Gminy Margonin oraz Komendę Główną PSP. Za koordynowanie tego drugiego przedsięwzięcia druhny i druhowie podziękowali naczelnikowi naszej jednostki – druhowi Bartoszowi Burzyńskiemu wręczając drobny upominek. Przedstawiono również plan finansowy oraz plan działalności na kolejny rok.

DSC02531

Komentowanie wyłączone.