GÓRA

13.03.2016 r. Zebranie sprawozdawczo – wyborcze OSP Margonin.

Dnia 13.03.2016 roku, w sali Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury odbyło się zebranie sprawozdawczo – wyborcze Ochotniczej Straży Pożarnej w Margoninie za rok 2015. Z pośród zaproszonych gości na zebranie przybył zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Chodzieży, st. kpt. mgr inż Leszek Naranowicz. Druh Bartosz Burzyński przedstawił sprawozdanie z działalności OSP Margonin za 2015 rok. Nasza jednostka w ubiegłym roku brała udział w 95 zdarzeniach, z czego pożary stanowiły 31 interwencji. W usuwaniu miejscowych zagrożeń uczestniczyliśmy 62 razy oraz 2 zgłoszenie odnotowano jako fałszywe alarmy.
DSC07076

Nowo powołany Zarząd i Komisja Rewizyjna

Dziesięciokrotnie uczestniczyliśmy w ćwiczeniach oraz warsztatach zorganizowanych przez Komendę Powiatową PSP w Chodzieży na terenie powiatu chodzieskiego. Również w ubiegłym roku naszej jednostce udało się pozyskać szereg nowego sprzętu, m.in. umundurowanie bojowe, pompę szlamową wysokiej wydajności oraz pojazd Ford Transit, który stacjonuje w Radwankach. W dalszej kolejności skarbnik druh Łukasz Kobicki przedstawił sprawozdanie finansowe za 2015 rok, natomiast sekretarz Komisji Rewizyjnej druh Rafał Heimann odczytał protokół pokontrolny, w którym komisja wnosiła o udzielenie absolutorium ustępującemu zarządowi. Podczas zebrania również podziękowano sponsorom za pomoc finansową i rzeczową w 2015 roku. Przygotowano specjalne podziękowania dla sponsorów, dzięki którym był możliwy remont boksów garażowych. Przypomnijmy, w boksach garażowych wymieniono całą instalację elektryczną oraz w jednym garażu położono nowe tynki. Wyróżnionych zostało 3 druhów za zaangażowanie oraz poświęcenie swojego czasu przy pracach remontowych. Wśród wyróżnionych znaleźli się: Marek Żelek, Waldemar Hajduk oraz Adam Matuszak.Plan działalności na kolejny okres oraz plan finansowy został przyjęty jednogłośnie. W dalszej części odbyły się wybory do zarządu jednostki na kolejną 5 letnią kadencję.

Nowy skład zarządu przedstawia się następująco:
Prezes – Marek Żelek,
Wiceprezes/naczelnik – Bartosz Burzyński,
Wiceprezes – Rafał Heimann,
Skarbnik – Łukasz Kobicki,
Sekretarz – Filip Hermaszewski,
Gospodarz – Daniel Twardowski,
Zastępca naczelnika – Jarosław Kordyla,
Kronikarz – Hanna Szalińska,
Członek zarządu – Romuald Błażejak.

 

Skład Komisji Rewizyjnej:
Przewodnicząca – Zdzisława Hajt,
Sekretarz – Maciej Małecki,
Członek Komisji Rewizyjnej – Marcin Mączyński.
Wybrano również delegatów oraz kandydatów do Zarządu Oddziału Miejsko – Gminnego OSP RP w Margoninie. Nowo powołanym władzom naszej jednostki życzymy powodzenia oraz owocnej pracy.

Tekst&zdjęcia: Rafał Heimann.

Komentowanie wyłączone.