GÓRA

29.08.2015 r, Egzamin dla sekcji MDP Margonin.

W dniu 29.08.2015 roku, 6-ciu druhów z Sekcji MDP OSP Margonin odbyło egzamin sprawdzający ich umiejętności nabyte przez okres członkostwa w Sekcji MDP.
Egzamin składał się z części teoretycznej oraz praktycznej. Część praktyczną egzaminu przeprowadziliśmy na terenie strażnicy WOPRu w Margoninie.

MDP3

Egzamin dla sekcji MDP Margonin

Nad całością egzaminu czuwali starsi druhowie, którzy przygotowali scenariusz egzaminu jak i również obserwowali działania młodych adeptów. Wszyscy młodzi strażacy zdali ten egzamin z wynikiem pozytywnym. Teraz młodzi druhowie zostaną wysłani z naszej jednostki na kolejny ważny dla nich kurs podstawowy strażaka – ratownika, dzięki temu kursowi adepci zasilą szeregi starszych druhów i będą mogli uczestniczyć w akcjach ratowniczo – gaśniczych.

Tekst: Filip Hermaszewski.

Foto: Kinga Hejle, Rafał Heimann

Komentowanie wyłączone.