GÓRA

16.08.2014 r. Ćwiczenia Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej.

Dnia 16.08.2014 roku w naszej jednostce odbyły się kolejne ćwiczenia mające na celu udoskonalenie wiedzy oraz umiejętności przez sekcje Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej.
Tematem ćwiczeń były zagadnienia dotyczące prowadzenia działań gaśniczych w pomieszczeniach zamkniętych ”pożary wewnętrzne”, sprzęt ochrony dróg oddechowych jaki stosowany jest w straży pożarnej oraz ćwiczenia praktyczne w budynku. Na samym początku omówiliśmy podstawowe informacje dotyczące budowy, typów oraz elementów sprzętu ochrony dróg oddechowych jaki stosujemy w działaniach. Następnie skupiliśmy się na omówieniu podstawowych zasadach BHP stosowanych podczas działań gaśniczych oraz podczas użytkowania sprzętu ODO. Po krótkiej teorii młodzi adepci poćwiczyli ubieranie danego sprzętu z całym ekwipunkiem z zachowaniem danych zasad BHP. W międzyczasie gdy sekcja ćwiczyła dane czynności , zostają przygotowane pomieszczenia do części praktycznej. Sekcja została podzielona na 3 roty gaśnicze i każda z nich miała swoje zadania do wykonania. Scenariusz części praktycznej zakładał ,,pożar w budynku produkcyjnym , w środku mogą znajdować się osoby … ”. W pierwszej fazie działań do zadymionych pomieszczeń wchodzi pierwsza rota ratowników zabezpieczona w sprzęt ODO , w linki asekuracyjne oraz w linię gaśniczą. Podczas działań roty przychodzi kolejna informacja o uwięzionych osobach w pomieszczeniach piwnicznych i klatce schodowej. Do działań wkracza kolejna rota z całym osprzętem. Adepci lokalizują źródła powstania pożaru i podają prąd wody w natarciu. Również zostają znalezione zagrożone ,,osoby” i wyprowadzone ze strefy niebezpiecznej. Cały czas była prowadzona korespondencja radiowa między dowódcą akcji a ratownikami z rot, dzięki czemu adepci uczą się podawać dobrą i fachową informację z miejsca zdarzenia, która w takich działaniach może sądzić o ludzkim życiu. W następnej fazie ćwiczeń zostaje wprowadzona trzecia rota ratowników w celu przeszukania dalszych pomieszczeń pod kątem znajdowania się kolejnych osób poszkodowanych lub źródeł ognia. Możemy dodać że w tej rocie pracowały nasze druhny i mimo to dobrze poradziły sobie z danymi zadaniami. W końcowej fazie ćwiczeń wszystkie roty przystąpiły do odymiania wszystkich pomieszczeń, w których brali udział. Przez cały czas wszystkie czynności i działania wykonywane przez adeptów były obserwowane przez strażaków z JOT-u. Po przez takie ćwiczenia sekcja MDP ma pokazany realistyczny obraz działań z jakimi strażacy mają do czynienia. Dzięki temu pozyskane umiejętności sprawdzą się młodym adeptom podczas kursów podstawowych na strażaka – ratownika i jak później w działaniach ratowniczo – gaśniczych.

Bardzo serdecznie chcieliśmy podziękować
Panu Piotrowi Janickiemu oraz
Panu Dariuszowi Górce – kierownikowi Miejskich Wodociągów
za pomoc w realizacji naszych ćwiczeń.

Tekst: Filip Hermaszewski
Zdjęcia : Rafał Heimann/OSP Margonin.

 

3  4 516  7 8 9  1110

Komentowanie wyłączone.