2012-04-15 MDP – Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza

Na tej stronie  można zobaczyć, co nowego słychać u naszych młodych adeptów pożarnictwa. Serdecznie zapraszamy do wstąpienia w nasze szeregi.

Spotkanie margonińskiej MDP.

Dnia 27.04.2012 roku odbyło się kolejne spotkanie margonińskiej MDP. Piątkowe spotkanie podzielone było na 3 części. Pierwsza część składała się z powtórzenia dotychczasowo zdobytej wiedzy. Młodzi adepci musieli wykazać się znajomością sprzętu oraz wyposażeniem wozów bojowych poprzez udzielenie odpowiedzi na wylosowane pytania.

Druga część polegała na rozwinięciu linii głównej oraz linii gaśniczej od wozu bojowego. Trzecim, i ostatnim elementem spotkania było zaznajomienie się ze sprzętem ratownictwa medycznego (torba PSP R1 wraz z wyposażeniem, deska ortopedyczna, szyny Kramera) oraz ćwiczenie resuscytacji krążeniowo – oddechowej na fantomie. Na koniec zajęć ustalono termin praktycznych ćwiczeń bojowych w terenie. Podsumowanie zdobytej wiedzy z zakresu prowadzenia działań gaśniczych odbędzie się 11.05.2012.
[small]Tekst:Rafał Heimann.

 

Od 15.02.2012 roku, w margonińskiej jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej rozpoczęły się spotkania Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej. Na początku młodzi adepci sztuki pożarniczej zapoznali się z podstawowymi zagadnieniami związanymi z działalnością jednostek OSP. Już podczas pierwszego spotkania uczestnicy szkolenia mieli okazję od środka zobaczyć jak wygląda wyjazd alarmowy do zdarzenia, gdyż szkolenie zostało przerwane alarmem.Na kolejnym spotkaniu uczestnicy zajęć zapoznali się z wężami, armaturą wodną oraz jej zastosowaniem w praktyce. Wśród wszystkich obecnych osób widać było duże zaangażowanie. Obecnie margonińska MDP liczy 6 osób, do których należą: Budny Szymon, Hajduk Kacper, Hermaszewski Jakub, Michalska Malwina, Szlichting Kamil i Żelek Jakub. Prowadzącymi zajęcia są Hermaszewski Filip, Mordyl Marta i Heimann Rafał. Mamy nadzieję, że jest to dopiero początek tworzenia MDP i uda się nam zainteresować większą grupę młodych ludzi. Zapraszamy wszystkich chętnych, którzy są zainteresowani działalnością w ramach Ochotniczej Straży Pożarnej oraz wszystkich tych, którzy są gotowi nieść bezinteresowną pomoc innym ludziom.
Tekst: Rafał Heimann

Komentowanie wyłączone.