GÓRA

21.03.2015 r, Eliminacje powiatowe turnieju OTWP w Chodzieży.

W dniu 21.03.2015r w siedzibie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Chodzieży odbyły się eliminacje powiatowe do Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej pod hasłem „Młodzież zapobiega pożarom”. Konkurs odbył się w 3 kategoriach wiekowych: szkoła podstawowa, gimnazjum i szkoła ponadgimnazjalna. Nasze miasto i gminę Margonin reprezentowało 6 uczestników w składzie: Alicja Hermaszewska, Bartosz Florczyk, Patryk Małecki, Jakub Hermaszewski, Patryk Piasecki, Jakub Podolski. Na początku turnieju każdy z uczestników musiał rozwiązać test jednokrotnego wyboru, w których nasi uczestnicy wykazali się dużą wiedzą, prezentując bardzo wyrównany poziom. Po sprawdzeniu testów przez Komisję turnieju przyszedł czas na dogrywki w postaci odpowiedzi ustnych dla każdej z grup wiekowych.

Z przyjemnością Państwu możemy oznajmić bardzo dobry występ naszych reprezentantów w tym turnieju.
A o to wyniki:

W grupie Szkół Podstawowych:
II miejsce zajęła – Alicja Hermaszewska – OSP Margonin.
W grupie Gimnazjum:
I miejsce zdobył – Jakub Hermaszewski – OSP Margonin (tym samym Jakub będzie reprezentował nasz powiat Chodzieski na Eliminacjach Wojewódzkich OTWP ,które odbędą się w dniu 18 kwietnia 2015 r. w Gołuchowie).
W grupie Szkół Ponadgimnazjalnych:
III miejsce zajął Jakub Podolski – OSP Margonin.

Wszystkim uczestnikom gratulujemy bardzo dobrych wyników w turnieju oraz Jakubowi życzymy powodzenia na etapie Wojewódzkim. Cieszy nas fakt, że poziom wiedzy wśród naszych uczestników z każdym rokiem rośnie.

Tekst-Foto : Filip Hermaszewski.

 

1 2 3 4 5 6 7 8

Czytaj dalej
GÓRA

28.02.2015 r, Turniej OTWP – eliminacje miejsko – gminne.

W dniu 28.02.2015 roku, w sali Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Margoninie odbyły się eliminacje miejsko – gminne do Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej pod hasłem „Młodzież zapobiega pożarom”. Konkurs odbył się w 3 kategoriach wiekowych: szkoła podstawowa, gimnazjum i szkoła ponadgimnazjalna. Wśród zaproszonych gości nie zabrakło Burmistrza Miasta i Gminy Margonin, Pana Janusza Piechockiego. Na początku każdy z uczestników musiał rozwiązać test jednokrotnego wyboru. W czasie sprawdzania testów przez komisję, margonińska MDP zaprezentowała pokaz ratownictwa dla wszystkich uczestników turnieju.
Po sprawdzeniu testów przyszedł czas na dogrywki w postaci odpowiedzi ustnych, w których uczestnicy wykazali się dużą wiedzą, prezentując bardzo wyrównany poziom. Ostatecznie zwycięzcami w poszczególnych kategoriach zostali:

kategoria I – szkoła podstawowa:
1.Alicja Hermaszewska / OSP Margonin,
2.Bartosz Florczyk, SP Radwanki,
3.Oskar Wysogląd SP Lipiny,

 

kategoria II – gimnazjum:
1.Jakub Hermaszewski / OSP Margonin,
2.Patryk Małecki / OSP Margonin,
3.Marta Gągorek / OSP Próchnowo (Margonin),

 

kategoria II – szkoła ponadgimnazjalna:
1.Jakub Podolski / OSP Margonin,
2.Patryk Piasecki / OSP Margonin,
3.Bartosz Janiszewski / OSP Radwanki (Margonin),

 

Po ogłoszeniu wyników nastąpiło wręczenie nagród, przygotowanych przez Urząd Miasta i Gminy Margonin oraz naszą jednostkę.
Osoby, które zajęły miejsca 1-2 w każdej kategorii wiekowej będą reprezentowały naszą gminę na szczeblu powiatowym OTWP w Chodzieży.Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy osiągniętych wyników. Dziękujemy wszystkim opiekunom za przygotowanie zawodników do turnieju. Podziękowania składamy również Urzędowi Miasta i Gminy w Margoninie, za ufundowanie głównych nagród dla zwycięzców, pomocy w przygotowaniu poczęstunku dla uczestników oraz dyrekcji MGOK za pomoc w organizacji turnieju.

Tekst: Rafał Heimann,
Zdjęcia: Karolina Budna, Filip Hermaszewski.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 DSC_0012 DSC_0013 DSC_0014 DSC_0015 DSC_0017 DSC_0021

Czytaj dalej
GÓRA

10.01.2015 r. Sprawdzian umiejętności Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej.

Miniona sobota (10.01.2015r) dla sekcji Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej był dniem ćwiczeń z prawdziwego zdarzenia. Od godzin przedpołudniowych przeprowadziliśmy sprawdzenie umiejętności sekcji z zakresu działań ratowniczo – gaśniczych oraz współpracy z innymi zastępami. Na samym początku ćwiczeń odbyła się odprawa, gdzie ustalono podział obowiązków osób w zastępach oraz charakter danego zdarzenia. Na odprawie powitaliśmy zaproszonych gości Kamila Gapińskiego ze Szkoły Aspirantów PSP w Poznaniu oraz Wiktorię Gapińską przybyłych z zaprzyjaźnionej jednostki OSP Budzyń, którzy obserwowali z zewnątrz całość ćwiczeń. Scenariusz ćwiczeń zakładał ,,pożar w budynku administracyjno – biurowym „. Po otrzymaniu zgłoszenia natychmiast zadysponowano pierwszy zastęp GBA 2,5/16 na miejsce pożaru. Po wstępnym rozpoznaniu sytuacji dowódca zastępu wprowadził rotę zabezpieczoną w sprzęt ODO do środka budynku w celu przeszukania pomieszczeń. W czasie prowadzenia działań wpłynęła informacja od osób postronnych, że wewnątrz budynku mogą znajdować się osoby. Poproszono o zadysponowanie większej ilości sił i środków oraz ZRM. Cały czas była prowadzona korespondencja radiowa między dowódcą a rotą pracującą w środku. Po dotarciu drugiego zastępu na miejsce wprowadzono do pomocy drugą rotę w sprzęcie ODO, która również przeszukiwała pomieszczenia. W międzyczasie cześć drugiego zastępu przygotowała cały zestaw PSP-R1 i oczekiwała na przyjęcie osoby poszkodowanej. Roty działające w zadymionych pomieszczeniach odnalazły poszkodowaną osobę, którą natychmiast ewakuowano na zewnątrz gdzie udzielona została jej kwalifikowana pierwsza pomoc. W czasie działań dotarł trzeci zastęp, który stworzył linię zasilającą z punktem czerpania wody do samochodu GBA. Pożar został opanowany, poszkodowany przekazany Zespołowi Ratownictwa Medycznego. Wszystkie czynności adeptów wykonywane były zgodnie z zasadami BHP. Nad całością ćwiczeń czuwali starsi strażacy z naszej jednostki oraz zaproszeni goście. Na koniec ćwiczeń dokonano podsumowania przez druhów z naszej jednostki jak i przez zaproszonych gości. Młodzi adepci otrzymali pochwały oraz pozytywne oceny za wykonywane czynności. Świadczy to o tym, że są kolejni młodzi ludzie, którzy chcą dołączyć w pełni w nasze szeregi i w każdej chwili nieść pomoc drugiemu człowiekowi. Na koniec zaproszeni goście przekazali młodym adeptom sztuki pożarniczej przydatne informacje dotyczące prowadzenia działań ratowniczo – gaśniczych.

Dziękujemy również Panu Dariuszowi Górce, kierownikowi wodociągów w Margoninie za pomoc w przeprowadzeniu powyższych ćwiczeń oraz Pani Natalii Rogińskiej, dyrektor MGOK za udostępnienie pomieszczeń na czas ćwiczeń.

Tekst: Filip Hermaszewski
Foto: Rafał Heimann , Marcin Gruszczyński , Szymon Hermaszewski.

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11

Czytaj dalej
GÓRA

Akcja rozprowadzania kalendarzy strażackich.

Chcielibyśmy Państwa poinformować że od 20 grudnia br grupa strażaków z naszej jednostki rozpoczęła akcję rozprowadzania pierwszego w naszej historii OSP kalendarza strażackiego na rok 2015. W naszej ofercie znajdują się kalendarze w formacie A3 do którego dołączamy również kalendarzyk kieszonkowy na 2015 rok. Środki finansowe uzyskane z rozprowadzania powyższych kalendarzy przeznaczone będą na modernizację pomieszczeń naszej remizy.
Postaramy się aby nasi strażacy wraz z kalendarzami dotarli do wszystkich mieszkańców Margonina. Druhny i druhowie będą ubrani w umundurowania bojowe.
Za dotychczasowe jak i przyszłe wsparcie naszej jednostki wszystkim mieszkańcom SERDECZNIE DZIĘKUJEMY.

1 kalendarz

Czytaj dalej
GÓRA

16.08.2014 r. Ćwiczenia Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej.

Dnia 16.08.2014 roku w naszej jednostce odbyły się kolejne ćwiczenia mające na celu udoskonalenie wiedzy oraz umiejętności przez sekcje Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej.
Tematem ćwiczeń były zagadnienia dotyczące prowadzenia działań gaśniczych w pomieszczeniach zamkniętych ”pożary wewnętrzne”, sprzęt ochrony dróg oddechowych jaki stosowany jest w straży pożarnej oraz ćwiczenia praktyczne w budynku. Na samym początku omówiliśmy podstawowe informacje dotyczące budowy, typów oraz elementów sprzętu ochrony dróg oddechowych jaki stosujemy w działaniach. Następnie skupiliśmy się na omówieniu podstawowych zasadach BHP stosowanych podczas działań gaśniczych oraz podczas użytkowania sprzętu ODO. Po krótkiej teorii młodzi adepci poćwiczyli ubieranie danego sprzętu z całym ekwipunkiem z zachowaniem danych zasad BHP. W międzyczasie gdy sekcja ćwiczyła dane czynności , zostają przygotowane pomieszczenia do części praktycznej. Sekcja została podzielona na 3 roty gaśnicze i każda z nich miała swoje zadania do wykonania. Scenariusz części praktycznej zakładał ,,pożar w budynku produkcyjnym , w środku mogą znajdować się osoby … ”. W pierwszej fazie działań do zadymionych pomieszczeń wchodzi pierwsza rota ratowników zabezpieczona w sprzęt ODO , w linki asekuracyjne oraz w linię gaśniczą. Podczas działań roty przychodzi kolejna informacja o uwięzionych osobach w pomieszczeniach piwnicznych i klatce schodowej. Do działań wkracza kolejna rota z całym osprzętem. Adepci lokalizują źródła powstania pożaru i podają prąd wody w natarciu. Również zostają znalezione zagrożone ,,osoby” i wyprowadzone ze strefy niebezpiecznej. Cały czas była prowadzona korespondencja radiowa między dowódcą akcji a ratownikami z rot, dzięki czemu adepci uczą się podawać dobrą i fachową informację z miejsca zdarzenia, która w takich działaniach może sądzić o ludzkim życiu. W następnej fazie ćwiczeń zostaje wprowadzona trzecia rota ratowników w celu przeszukania dalszych pomieszczeń pod kątem znajdowania się kolejnych osób poszkodowanych lub źródeł ognia. Możemy dodać że w tej rocie pracowały nasze druhny i mimo to dobrze poradziły sobie z danymi zadaniami. W końcowej fazie ćwiczeń wszystkie roty przystąpiły do odymiania wszystkich pomieszczeń, w których brali udział. Przez cały czas wszystkie czynności i działania wykonywane przez adeptów były obserwowane przez strażaków z JOT-u. Po przez takie ćwiczenia sekcja MDP ma pokazany realistyczny obraz działań z jakimi strażacy mają do czynienia. Dzięki temu pozyskane umiejętności sprawdzą się młodym adeptom podczas kursów podstawowych na strażaka – ratownika i jak później w działaniach ratowniczo – gaśniczych.

Bardzo serdecznie chcieliśmy podziękować
Panu Piotrowi Janickiemu oraz
Panu Dariuszowi Górce – kierownikowi Miejskich Wodociągów
za pomoc w realizacji naszych ćwiczeń.

Tekst: Filip Hermaszewski
Zdjęcia : Rafał Heimann/OSP Margonin.

 

3  4 516  7 8 9  1110

Czytaj dalej
GÓRA

18.06.2014 r. Ćwiczenia MDP Margonin

W ostatnich miesiącach przeprowadziliśmy wiele szkoleń i ćwiczeń dla druhów z JOT jak i dla sekcji Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej. Tak też było w ostatnią środę 18 czerwca br. Na terenie MGOKu w Margoninie przeprowadziliśmy ćwiczenia sprawdzające umiejętności oraz nabycie dalszej praktyki pożarniczej przez sekcję MDP. Na samym początku w naszej siedzibie , umówiliśmy plan przeprowadzenia ćwiczeń oraz podział zadań dla całej grupy. Scenariusz ćwiczeń zakładał : ,,zgłoszenie o zadymieniu przy materiałach łatwopalnych”. Na miejsce zgłoszenia udaje się zastęp GBA 2,5/16 . Pierwsza rota zastępu ubrana w sprzęt ODO podaję jeden prąd piany ciężkiej w natarciu na źródło ognia , natomiast rota druga podaje jeden prąd wody w obronie na zagrożone składowane materiały łatwopalne .W międzyczasie dochodzi kolejna informacja o osobie poszkodowanej znajdującej niedaleko miejsca zdarzenia. Natychmiast czwórka adeptów z zestawem PSP-R1 udaje się w wskazane miejsce i udziela pierwszej pomocy poszkodowanej osobie. Po decyzji dowódcy zostaje rozstawiony punkt czerpania wody za pomocą zbiornika wodnego oraz pompy szlamowej. Sekcja mogła zapoznać się z zastosowaniem sprzętu, który został wykorzystany podczas działań. Nad całością ćwiczeń czuwali druhowie OSP oraz opiekunowie MDP. Ćwiczenia przebiegały w bardzo miłej, sympatycznej atmosferze. Umiejętności wykazane przez MDP podczas ćwiczeń ocenione zostały na bardzo dobrym poziomie. Cieszy nas ten fakt, że coraz więcej osób wstępuje w nasze szeregi i pozyskana przez nich wiedza nie idzie na marne. Na koniec ćwiczeń oczywiście nie mogło się obyć bez tradycyjnego polania wody między uczestnikami ćwiczeń. W okresie letnim planujemy , również ćwiczenia dla MDP z Ratownictwa Wodnego oraz wspólne ćwiczenia sekcji MDP z ratownikami JOTu na terenie miasta Margonina.

Tekst : Filip Hermaszewski.
Zdjęcia: OSP Margonin

 

5

3 4 5 6 7

Czytaj dalej